София; бул. „Цар Борис ІІІ”  215; ет.10; офис 3

тел.: 02/955-59-45
факс: 02/955-59-45


e-mail:
info@integral-bg.net
Лица за контакт

Петър Вълчев Каленски – управител

tel. 955-59-45
mobile 0877 17-43-16
e-mail: info@integral-bg.net

Гергана Димитрова– гл. счетоводител
tel.: 955-59-45
e-mail: info@integral-bg.net


Персонални контакти
Николай Георгиев Делибозов – Системен администратор
e-mail: nikolay_delibozov@yahoo.com
тел.: 0898273053




home