Услуги


1. Комплексно счетоводно обслужване на фирми - за регистрирани по ДДС - 100 лв., за нерегистрирани - 50 лв.
2. Изготвяне на годишни счетоводни отчети
3. Изготвяне на месечни счетоводни отчети за ДДС
4. Консултации по избора на подходящ счетоводен софтуер и неговото използване
5. Консултации и съвети по въпроси от данъчното законодателство
6. Консултации по труд и работни заплати
7. Хардуерна и софтуерна поддръжка в офиса и на място. Обучение на място и в офиса
8. Разработка на софтуерни продукти по поръчка
9. Разработка на WEB - страници

home